viTT 2015 - Ett samarbetesmåleri.

Graffitimålare/konstnärer: Amara Por Dios, Ruskig Ångest, Carolina Falkholt, Erse, Fits, Gouge, Ikaroz, Kim Demåne, Nug, Ola Kalnins, Rolf Carl Werner och June.
Filmare: Henrik Jensen. Producent: DJ Vadim. Abstract Rude, Jroz and DJ Mr Thing.

Objektivitet

Under 15 år har graffitimåleriet varit förbjudet i Stockholm.
Iom att de rödgröna vann makten 2014 skrotade de stadens borgerliga Nolltolerans mot graffiti- som är världens och konsthistoriens största konstism, alla kategorier, någonsin.

Projektet VItt, som är en del av OMSTart Slussen, invigdes den 15:e Juni 2015 av Kulturborgarrådet Roger Mogert(S) som presenterade projektet.

Under hela sommaren har sedan denna grupp arbetat fram ett avancerat samarbetsmåleri under konstnärlig ledning av Pärra Andreasson.

VItt är en enkel lek med tanken om ett VI och även en tanke om en omstart för hela Slussen projektet. Nu skall området rivas efter många år av olika initiativ, planläggningar och eftertankar. Den demokratiska processen har lett fram till att Stockholms nav kommer att radikalt förändras de kommande åren. En välkommen men även en smärtsam förändring då det är många som håller området nära hjärtat. VItt är även en nystart för graffitikonsten som varit, hur tokigt det än låter, förbjuden inom Stockholms Stads ramar under så många år. I stadens namn har inga workshops arrangerats, inga graffitiväggar upplåtits, inga föredrag fått hållas eller utställningar visats. Det är dags att glömma detta nu. Nolltoleransen är borta. Och den skall inte återkomma. VItt är ett sätt att ge alla en stark konstupplevelse. Ett offentligt färgstarkt, energiskt, modigt, dynamiskt, hjärtligt och kreativt samarbetsverk. En i det Internationella gatukonst sammanhanget svensk företeelse att göra avancerat samarbete där bilderna och de individuellt starka uttrycken och idéerna sammanflätas i ett collage där delarna går in i, under, över och vid sidan av varandra.

VItt har inte planerats innan. Inga skisser har gjorts tillsammans och inga former eller färger har skissats på innan själva måleriet på plats. Allt konstnärligt har istället vuxit fram direkt på plats. Med sprayfärg direkt på väggen. Överenskommelsen lyder att alla får jobba överallt med exakt vilket budskap de själva önskar och man får ge sig in djärvt och taktfullt in i de andras idéer och teman. Kontinuerligt samtalat målarna med varandra om det känns nödvändigt annars är det bara att samverka med det som görs och det som gjorts. Det finns ingen begränsning eller ingen censur. Det finns bara ett förtroende och ett ansvar. Bilderna och verket är till för precis alla som passerar och det har under sommaren varit många. Fysiskt på plats men även via media. Har 100 000 sett verket? 1 miljon? 10 miljoner?

Varje målare har ett eget väl utvecklat konstnärskap och historia. Tillsammans blir det oändligt mycket historier i processen och i konstverket- inte minst med tanke på att 90% av de bilder vi ser dagligen i vår gemensamma huvudstad består av 2 budskap. ”Köp” genom reklamen. ”Jag” genom klottret. (Det konstaterandet gör att vår huvudstad ter sig en smula kulturellt och konstnärligt fattigt.)
Vad är objektivitet? VItt är objektivitet.

I vårt land har vi bestämt oss för att det inte finns någon absolut objektivitet. Det beslutet har blivit en form av objektiv sanning. Vi anser att allt är personligt, individuellt och personligt färgat. Kanske VItt har nämnts i 50 artiklar och media kanaler. Och i mångdubbelt fler sociala forum, bloggar, insändare och kolumner. På våra största morgontidningars framsidor och i våra största kulturprogram i den gemensamma televisionen. De har alla något gemensamt. De tänker subjektivt. Det objektiva finns inte längre. Ingen motpol. Ingen har tänkt tanken att prata med oss som arbetar med detta konstverk. Intervjua oss. Ställa frågan- Vad handlar detta om? En enkel fråga som är själva samtidskonstens fundament. Vad handlar detta om? VItt är verket som består av massa olika graffiti sammanflätat till en helhet. Den helheten består av graffitins tydliga subjektiva uttryck. De mest olika stilarna och rösterna som finns inom svensk graffitimåleri idag. Detta, att alla inblandade får göra sin röst hörd, eller sin bild sedd, är objektiviteten. Först då kan vi närma oss en sanning.

Detta har blivit Vitts budskap, önskan om samtal och titel. Objektivitet.
Just denna objektivitet kommer att rivas under hösten 2015. Vilket forum har vi därefter för det objektiva i Stockholm och Sverige idag?