Kim Demåne.

Kim skippade Sveriges storstäder och flyttade direkt från Ronneby i Blekinge till Amsterdam där han utvecklat sitt förhållningssätt till graffiti och urbankonstscenen. Hans kombination av illustration, offentlighet och spraymåleri och den isolering hans uppväxt inneburit i förhållande till andra målare i Sverige, men som fått blomstra i Holland, har gjort att hans stil och innehåll radikalt skiljer sig från det ofta gemensamma bildspråk allas uttrycksätt härstammar ifrån.

Kim berättar. Allt han målar är en symbol för något med en noga uttänkt historia bakom. Mycket tankar är det och mycket mer omfattande ter det sig i bildform än ordform såklart. Kim är viTTs yngsta deltagare och tankarna är många och intensiva och de letar sig fram, uttrycks och omprövas. En återkommande karaktär Kim arbetar med är just en tänkare. En figur med enorm hjärna. Men som inte nöjer sig med detta utan vill ha en mer hjärna varför han, inte sällan, använder maskiner och dammsugare för att suga åt sig enorma mängder kunskap. Figuren är helt enkelt omättlig. Girig.

Utifrån den här varelsen hanterar Kim viktiga frågeställningar för en ung konstnär som religion, politik, identitet, samhället och egentligen allt möjligt mellan himmel och jord. Att jobba illustrativt eller symboliskt innebär dock inte per automatik att något blir tydliggjort. Där tycker jag Kims bilder för mig blir konstnärligt intressanta och relevanta. Och öppna. En ung lovande graffitikonstnär med väldigt mycket att tillföra.