OMSTart

Slussen skall rivas i etapper. Inför varje etapp bjuds urbankonstnärer in för att göra ett platsbundet verk.
Etappen rivs. Verket rivs. En ceremoni.
Processen dokumenteras i konstvideoform samt dokumentärt tillsammans med musiker och artister.
Farväl.

Slussen är, har varit och kommer att vara viktig. En knutpunkt mitt i Stockholm och i Sverige. Vi talar om en lång och omfattande process som lett till att Slussen nu ska rivas och något nytt skall byggas.

Kan man ta farväl till en byggnationssmältdegel som Slussen?
Vi tänkte det.

Med hjälp av en estetisk och konstnärlig idé som utgår från samtida måleri och urbankonst. Det är ett självklart val att använda det mest nutida, folkliga och allmängiltiga bildspråket för att tacka, hedra och ta farväl av området.

För varje rivningsetapp i området inbjuds en internationellt, konstnärligt högkvalitativ, storskalig och etablerad konstnär, med stor erfarenhet av att arbeta i det offentliga, för att gestalta just den delen av Slussen. Verket kvarstår en kortare utställnings tid, varpå området och verket rivs. Inte helt olikt en begravningsceremoni.

OMSTart på